Tankemosaik’s Blog

Högt och lågt, hit och dit…

Posts Tagged ‘frustrerad

Frustration…

with 2 comments

Jag fick ett mejl där det ungefär stod att ‘jag känner mig frustrerad, det är lärorikt samtidigt som det skaver’. När jag läste mejlet var jag också frustrerad men hade inte riktigt satt ord på min känsla. Eller rättare sagt hade jag inte reflekterat över vad jag kände utan jag var bara allmänt irriterad och, ja, frustrerad.

Kollade i wikipedia och där säger man så här

Ordet frustration används i samband med att man strävar efter ett mål för att få behovstillfredställelse och hindras i detta. När resultatet uteblir känner vi irritation, missmod, ilska och liknande, det som med ett gemensamt namn kallas frustration. Observera att det engelska frustrate kan betyda hindra eller korsa någons planer.

Man kan säga att frustration är en psykiskt negativ upplevelse för individen. Måttlig frustration är inte farlig, men om den blir för stor eller för stark kan den leda till psykiska störningar och/eller psykosomatiska sjukdomar.

Vissa förklaringar på ord, som görs ur ett psykologiskt perspektiv blir lite knepiga. I alla fall för mig. Än så länge känner jag mig som tur är inte psykiskt störd (men vem är jag att uttala mig om det…). Psykosomatiska sjukdomar, mja, där kan ju alltid undra utan att bli klokare. Ur ett psykologiskt perspektiv kan ju det mesta vara psykosomatiskt. Tror inte att personen som mejlade mig har nått nivån psykiskt störd, i alla fall inte på grund av frustration 😉

Antingen är jag inte frustrerad eller så har jag inte fattat att jag hindras i ett mål. Jag vet nämligen vad som skapar min frustration och det har inte speciellt mycket med att hindras i att nå ett mål. Det handlar om andra saker, men visst, ok, det kan ha att göra med att hindras på något sätt.

Jag håller med mejlskrivaren att frustrationen kan vara lärorik, samtidigt som den skaver. Jag har lärt mig massor av den senaste tidens frustration. Blivit säkrare på vad jag vill och mer målinriktad. Och det målet stärks för varje arbetsdag.

Jag ska göra en ny definition av frustration. Det borde även innefatta att om man ser frustrationen som ett incitament för lärande kan måttlig frustration vara riktigt bra och inte bara ‘inte farlig’. Jag känner inte heller ‘irritation, missmod, ilska och liknande…’ jag känner frustration. Varför kan inte frustration få vara en alldeles egen känsla?

Det är ju nästan lite synd om frustrationen om den inte kan få vara sig själv, alldeles själv…

Ett uttryck av frustration...

Written by tankemosaik

2010/05/30 at 12:32

Publicerat i tankar

Tagged with ,