Tankemosaik’s Blog

Högt och lågt, hit och dit…

Posts Tagged ‘elektriskt

Lite hattifnattig…

leave a comment »

Känner mig lite hattifnattig ibland. Speciellt på måndagar. Kan ju vara så att hattifnattarna reser förbi väldigt nära mig. Det är inte säkert att jag ser dem. Hattifnattar är ju väldigt svåra att se även om de alltid reser i grupp och i udda antal. En annan lustig sak med dem är att man vet inte varifrån de kommer eller var de är på väg.

Ungefär som jag känner mig på måndagar. Fattar inte (eller fnattar inte) vad jag kommer ifrån eller vad jag gör där jag är – oftast jobbet…

Man kan ana deras närvaro som elektricitet i luften. Många måndagar känns klart elektriska. De känns olustigt elektriska ibland, måndagarna…

hattifnattarna

Written by tankemosaik

2009/03/29 at 22:01

Publicerat i Arbetsliv

Tagged with , ,