Tankemosaik’s Blog

Högt och lågt, hit och dit…

Att vara delaktig…

leave a comment »

istock_000002700190medium1

Delaktighet är ett ord som upptar mig en hel del. Inte bara nu utan har gjort under ett par år. Sammanhangen för delaktighet kan vara många samtidigt som delaktighet kan ha många olika ansikten.

I familjesammanhang kan man fundera på hur olika familjemedlemmar blir eller är delaktiga i olika beslut och situationer. Ibland kan man undra över sitt eget liv, hur delaktig är jag i mina olika val. I mitt liv har jag ibland känt att det har suttit andra vid ratten och jag i baksätet.

Naturligtvis är jag själv ansvarig för de val jag gör i mitt liv men det är inte alltid jag har upplevt att jag har haft full kont-roll. Ibland har jag varit snäll på fel sätt. Gjort andra till lags på beskostnad av mig själv. Men det är en annan historia som jag kanske skriver mer om längre fram.

Det jag tänker beröra här handlar om delaktighet på jobbet, delaktighet i en organisation. Det finns arbetsplatser där man inte definierat vad man menar med delaktighet. I en organisation jobbade jag med 60 chefer i ett stort seminarium. Det pratades mycket om att delaktighet är viktigt och att delaktighet ger nöjda medarbetare. Något i sättet man använde orden gjorde mig lite misstänksam, lite fundersam över vad man egentligen menade. Delaktighet är bra för att medarbetarna blir nöjda…

Jag ställde frågan ‘vad betyder delaktighet för dig’, ‘hur skulle du märka att medarbetarna var delaktiga’, ‘hur märker du att du är delaktig’ osv. Systemiska frågor som fokuserar på den mening vi lägger i orden, meningen som sedan skapar vår verklighet.

Det var en spännande upplevelse att höra hur ett trettiotal grupper om två hade diskuterat. Spännvidden av vilken mening man la i ordet var mycket stor. Många i företagets ledning menade att delaktighet innebar ‘en känsla av delaktighet’. När jag frågade mer om vad det innebar så växte bilden fram av att det var känslan av att medarbetarna hade varit delaktig som var det viktiga. Fokus flyttas då från hur man gör medarbetarna delaktiga till hur man får de att ‘få en känsla av att ha varit eller vara delaktiga’. Jag hoppas du märker skillnaden i vad de två olika betydelserna för med sig.

För mig är det två perspektiv som är väldigt olika.

Delaktighet är för mig att lyssna på alla, att skapa tillfällen där alla röster kan bli hörda, att låta alla få säga sin mening, att vara nyfiken, att fråga mer, att utforska vad skulle det innebära för oss om vi gjorde på det sättet som du tänker jämfört med som vi gör idag osv. Jag tänker också att delaktighet är ett utmärkt sätt att samskapa bra lösningar. De behöver inte vara perfekta men lösningar som är förankrade i vår verklighet. Jag tror nämligen att de som utför arbetet är de som vet vad som skulle kunna förbättras, förändras och utvecklas.

Naturligtvis måste olika frågor behandlas på olika sätt. Det finns frågor som inte alls lämpar sig för delaktighet medan andra är alldeles utmärkta att skapa delaktighet kring. Chefen har också rätt att fatta sitt beslut som kanske avviker från andras åsikter, eller ger stöd till någras uppfattningar men inte allas. Att vara tydlig med sammanhanget är en av framgångsfaktorerna för att delaktighet ska fungera.

För att delaktighet ska fungera måste man som chef/ledare vara tydlig över hur spelplanen ser ut. Vilka frågor vi ska ha delaktighet kring och vilka vi inte ska ha delaktighet kring. Delaktighet i en organisation handlar inte om att ta majoritetsbeslut, inte demokrati i den bemärkelsen. I chefsrollen ligger att  ta det slutgiltiga beslutet,  – på gott och ont. Genom att skapa verklig delaktighet är möjligheten och sannolikheten stor att beslutet blir väl förankrade och kommer att förbättra det vi gör men inte minst, de kommer att genomföras – det är redan på gång.

Delaktighet använd på det här sättet skapar ‘empowerment‘, energi i organisationen, får alla att ta ansvar, gör det roligt och meningsfullt att delta i att uveckla och förbättra.

Men att skapa en ‘känsla av delaktighet’ – jag är tveksam….

Written by tankemosaik

2009/01/21 den 21:49

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: