Tankemosaik’s Blog

Högt och lågt, hit och dit…

Archive for januari 2009

Hemma igen…

with 2 comments

pict0078

Hemma igen efter tre fantastiska dagar på internationella universitetet för ledarutbildning i Bled, Slovenien. Positivt överraskad över mitt första besök i Slovenien och Bled. En fantastisk upplevelse att få tre dagar med David Cooperrider. Kan tänka mig hur en katolik som får möta påven känner sig…

Jag lärde mig mycket av Cooperrider som är socialkonstruktionist i fingerspetsarna. Han har det i sig, inser hur språket vi använder påverkar och skapar verkligheten omkring oss. Han väljer sina ord med omsorg så att det han säger ska ge värde till den som lyssnar på honom, till mig. Pratar lite långsamt, repeterar det han tycker är extra viktigt. Letar efter de egenskaper vi har. Säger dem till oss för att vi själva ska uppmärksamma att vi har dem, får oss att bli glada, växa. En unik egenskap.

Han har gjort tydligt att Appreciative Inqiry både är ett förhållningssätt med en metod. För att få bra resultat tror jag att det är viktigt att ta till sig och träna på spårket. Vi fick känna på det som Ludwig Wittgenstein sa att språket sätter gränserna för hur vi uppfattar världen. Genom att träna på att använda ett rikare språk kommer gränserna för hur vi ser världen att förflyttas. Både för mig själv och de jag pratar med.

pict0084David Cooperrider säger att det i amerikansk engelskan finns 10 000 ord för att uttrycka problem men en handfull för att uttrycka det som är bra. När vi själva tränade på att se och uttrycka det som är bra, styrkorna, fick vi känslan av att det är lika ställt med svenskan. Det handlar om att träna sig att uttrycka den rikedom som finns i styrkorna hos andra människor och mig själv. Den här delen av AI blir för mig filosofisk. Nästan med en religiöst innehåll. Vi växer som individer och grupper när vi gör gott för andra och oss själva.

David berättade att han nu har en period där han funderar mycket över ett mysterium. Hans erfarenhet är att ju större grupper man samlar, ju fler intressenter som är med, desto bättre och mer magisk blir det som sker. Han ställde frågan till oss flera gånger, vet ni vad det egentligen är som händer när vi träffas i stora grupper. Han var förbryllad över allt han varit med om som hänt i det som går under beteckningen AI Summits.

pict00881

Summits är en slags expresstart för att accelerera förändringar i organisationer. Där har han haft samlingar med tusentals personer samtidigt. Han har lett summits i stora bolag, i FN med FNs generalsekreterare, med Dalai Lama tillsammans med religiösa ledare från hela världen, med kvinnor i Tibet mm. Överallt har det startat stora förändringar även om utgångsläget varit konflikter och motsättningar.

En rolig sak. Metodstegen i AI består i grunden av fyra faser: discover, dream, design och destiny. I Tibet har man lagt till ytterligare tre: Drum, Dance och Doing.

Cooperrider har ett öppet sinne. Han låter sig influeras, söker inspiration från alla möjliga håll. Nu jobbar han och hans doktorander med att utveckla designfasen. En stor inspirationskälla för honom är företaget IDEO, ett amerikanskt företag som bl.a gör produktdesign. Kända för sin kreativitet och uppfinningsrikedom. IDEO använder sig själva av Appreciative Inquery och Peter Coughlan var för några år sedan huvudtalare på en stor AI-konferens. David var framförallt intresserad av deras sätt att göra brainstorming. Varje medarbetare genererar minst 150 idéer vid varje brainstorming. Det ska bli spännande att följa utvecklingen av AI och se hur metoden utvecklas.

pict00861En annan givande sida av konferensen var att vi var deltagare från tolv länder. Första dagen var en allmän översikt och genomgång av AI då deltog i ca 50 personer. Dag två och tre som handade om fördjupning i verktygen då var vi ca 30 personer. Jag hade en häftig upplevelse i att vi alla hade samma erfarenheter kring det problemorienterade synsättet. Vi sökte ett annat mer konstruktivt och etiskt sätt att arbeta med förändringar i olika verksamheter. Deltagarna kom från Slovenien, Kosovo, Österrike, Kroatien, Polen, Schweiz, Serbien, Ryssland, Sverige, Danmark, Tyskland och England. 

En konferens som gort intryck och som kommer att ge avtryck i mitt sätt att arbeta.

Written by tankemosaik

2009/01/30 at 23:26

Varför positiv…

with 3 comments

Varför ska vi sträva efter att vara positiva. Få de vi jobbar med, oss själva, våra medmänniskor att ha positiva tankar. Nu tänker jag inte på nidbilden av positiva tankar utan att se det vi gör bra, våra styrko, möjligheter, att känna att ‘det här fixar jag’, att vara omtänksam. Jag kan ibland uppleva att vi fastnar i att prata skit om andra. Ibland av ren obetänksamhet ibland med vett och vilja. Organisationer kan t.ex. fastna i historer om att ‘här fungerar ingenting’, ‘om vi bara hade bra chefer så skulle det lösa sig’ osv…

Varför är bra med att vara positiv. Det forskas mycket kring varför människor som är positiva mår bättre och lyckas bättre än de som är negativa. Forskning kring varför det går snabbare att göra förändringar i organisationr när man undersöker det som fungerar bra istället för det som inte fungerar.

En som forskar inom området är bl.a. Barbara Fredrickson. Hon har skrivit ett paper som heter ‘What Good are Positive Emotions’. Fredrickson har även givit ut en bok som heter ‘Positivity’. Kolla gärna in henne på YouTube när hon pratar om boken Positivity.

Written by tankemosaik

2009/01/28 at 22:59

Tänkvärd konferens…

leave a comment »

pict0030

Konferensen vi är på är tänkvärd på många sätt. Dels ur ett organisationsperspektiv. Men även ur ett vardagligt perspektiv. Det har varit värdefullt att få en upprepning av det jag både utbildat mig inom men också försöker göra i mitt vardagliga liv. Jag återkommer längre fram med själva metoden kring Appreciative Inquiry. Tänker nu bara skriva ner några reflektioner jag har efter de här dagarna. AI vilar på vad man kallar för en socialkonstruktionistisk grund. En krångligt ord som står för att det vi säger, är det vi gör med varandra. Vårt språk skapar hur vi upplever världen mellan oss.

Det blir väldigt tydligt för oss på konferensen att vi saknar språk för att prata om styrkor, vad vi gör bra och möjligheter. Både när det gäller förändringar i organisationer men även i vårt vardagliga liv. David Cooperrider säger att det i den amerikanska engelskan finns 10 000 uttryck för att beskriva problem och en handflull för att uttrycka styrkor.

pict0051Vi har arbetat i grupper för att formulera intervjufrågor som lyfter fram det som fungerar bra, det vi vill utforska mer för att kunna göra mer av. (Istället för att fördjupa problembilderna). I vår grupp har vi känt oss som analfabeter, vi har inte språket för att skapa frågor som har stuns i sig och som skapar energi och lust. Situationen är i och för sig också ny, vi är två svenskar, två slovenier och en makedonier i gruppen. Alla fem sitter och försöker hitta frågorna på sitt hemspråk för att sedan hitta en bra översättning till engelskan. pust…

Ludwig Wittgenstein, filosofen sa att:

”The limit of our language is the limit of our world”.

Nu märker vi hur sant det är. Väldigt nyttig och lärorik upplevelse.’

David säger många små saker som jag hajar till inför. Han frågar oss om vi tror att en konstnär som ska måla av ett landskap sätter sig ner och funderar över vad som är fel med lanskapet, vad som är det största felet och varför det är fel. Nej, säger vi, vi tror att han försöker hitta det unika, det vackra, det som är värt att lyfta fram. Varför gör ni inte det i era liv och i era organisationer också – frågar David. 

Vi skapar organisationer för att vi tror att de ska funger, de ska lösa uppgifter. Så snart vi skapat dem börjar vi leta felen i dem. Är det inte fantastiskt. Vi behandlar organisationerna som en maskin där vi försöker leta felet. Men det jag tycker är mest faschinerande är att vi inte fattar varför vi inte lyckas.

(Bilderna från IEDC i Bled)

Written by tankemosaik

2009/01/28 at 22:45

Om ledarskap…

with one comment

Peter Drucker har skrivit många böcker om ledarskap, det är bara bilbeln som tryckts i fler upplagor än Druckers böcker. I slutet av sin karriär menade han att

”All management books, including those I have written, focus on managing other people. But you cannot manage other people unless you manage yourself first.”

Fler citat av Peter Drucker

Written by tankemosaik

2009/01/28 at 09:00

Publicerat i Arbetsliv, citat, ledarskap

Vi tänker…

leave a comment »

Nu e vi två som bloggar, min kollega Birgitta och jag…..Butterfly

Vi sitter och funderar över Appreciative Inquiry och vad det är i det som David Cooperrider pratat om idag, som gör att vi inte kan sluta tänka på dagens föreläsningar.

Han pratar om det vanliga och det vi känner igen men på ett helt annat sätt än vanligt. Vi lyfts helt plötsligt ur vårt vanliga sammanhang och får ett helt nytt sätt att se på saker och ting. Den stora förändringen är att se på: hur det skulle kunna se ut när det är som bäst, när man är nöjd. I stället för att leta efter problemen. Kan låta trivialt, men är en stor skillnad mot hur vi jobbar i organisationer idag. Tänk till exempel på kvalitetsutveckling där vi använder metoder och verktyg för att hitta rotorsaker, (t.ex. 5 varför). Tala om att gräva i problemen.

Kanske svårt att förklara men synsättet talar till hjärtat. Vi har också ännu en gång fått reflektera över vad språket gör med oss. Tänk på vår kollega ‘Fjärilen’ som är vårt stora stöd när vi arrangerar stora möten. Hon har en fantastisk förmåga att hela tiden se lösningar. Hon ser den positiva bilden och sedan händer saker hela tiden. Smack, smack, smack.. så är det löst. Hon har ett underbar vidsynthet som hela tiden skapar lösningar på det vi upplever som problem. Hon gör det så lätt att de tungsinta människorna omkring henne inte begriper inte vad hon gör för oss. De förstår inte att hennes positiva föreställningar skapar lättheten i det hon gör.

När David Cooperrider pratar om positiva bilder, då ser vi vår Fjäril framför oss och begriper genast vad han menar.

Fjärilen, vi skickar en STOR appreciative kram till dig!

Written by tankemosaik

2009/01/27 at 21:36

Att se styrkorna…

leave a comment »

David Cooperrider är en av grundarna till Appreciative Inquiry. Det finns idag ingen riktigt bra svensk tolkning av begreppet. Syrkebaserat förändringsarbete eller bekräftande förändringsarbete är några av de svenska benämningar som brukar användas.

pict0003En liten knubbig man från USA står framför oss och pratar på ett enkelt och självklart sätt om hur man kan få förändring att gå fort, ske med stor delaktighet, vara roligt  och ge bra resultat. 

Han pratar om ett företag som har bilverkstäder i en delstat i USA . Företaget är ovanligt serviceinriktat och hade 98% nöjda kunder och 2% missnöjda. Ledningen tar in ett konsultföretag som ska hjälpa till att nå 100% nöjda kunder. De jobbar ett tag, gör analyser, vidtar åtgärder. Vad händer? Jo, efter ett tag blir fler och fler kunder missnöjda, inte nöjda.

Bled

David berättar om vad han upptäckte när han kom dit. Konsultföretaget har siktat in sig på de missnöjda kunderna. Träffat dem, lyssnat på dem, gjort analyser och tillsammans med personalen gått på djupet med varför kunden blev missnöjd. För att förbättra har alla verkstäder fått anslagstavlor där alla misstag och synpunkter från missnöjda kunder anslås. Syftet är att bli bättre.

I den här processen visar det sig att personalen lärt sig mer om alla fel, fått bilder, visioner av alla fel. Därför ökar antalet missnöjda kunder. Svårare än så är det inte. Det vi letar efter, det förmerar vi, det får vi, det skapar vi.

pict0013När jag tänker efter känner jag naturligtvis igen mig. Det är så här jag lärt mig. Vill jag göra rätt så letar jag efter felen för att inte göra dem. Ett annat synsätt är att leta efter det som är bra, skapa bilder av det vill göra, t.ex. det som gör kunden nöjd. Då kommer vi att börja göra mer av det.

fortsättning följer…

(Bilderna kommer från Bled i Slovenien)

Written by tankemosaik

2009/01/27 at 18:23

En rolig upptäckt…

leave a comment »

pict0018Är just nu på en tredagars konferens i Appreciative Inquery (AI). AI är en förändringsmetod men framförallt ett förhållningssätt. Det bygger på lära sig mera om det som fungerar bra i en organisation för att göra mer av det. Traditionella synsätt bygger på att lära sig mer om det som inte fungerar för att sedan inte göra det.

Konferensen hålls vid Bled School of Mangement i Bled, Slovenien. Jag hade inte hört talas om det här universitetet tidigare så har varit en spännande dag. Både när det gäller själva universitetet och konferensen.

pict0020IEDC som skolan heter är ett internationellt universitet som har MBA och MSc program. Skolan har knutit ett nätverk av professorer för hela världen till sig. Elever från sextio länder läser på något av programmen som går här. IEDC består av två nya moderna byggnader som inte är speciellt stora. Ljus, luft och vacker konst präglar hela anläggningen. Lokalerna är moderna och stämningen inspirerande. 

Värdegrunden för IEDC är ‘Ledarskap för en bättre värld’ (Leadeership for a better world). En helhetssyn som verkar genomsyra alla program.

Grundaren, professor Danica Purg, en karismatisk kvinna i sextioårsåldern hade en dröm om att starta en internationellt värenommerad ledarutbildning. För tjugotre år sedan startade hon i ett litet hus vid flygplatsen i Ljubljana. Utbildningarna var redan då på engelska och marknaden internationell. När man pratar med hennne kan man inte  smittas man genast av den energi hon utstrålar. Hon vill verkligen något och hon brinner för det – Leadership for a better world!

Written by tankemosaik

2009/01/27 at 18:06

Har rest en bit….

leave a comment »

Jag är nu i Bled i Slovenien, där jag ska gå på en konferens under tre dagar. Konferensen handlar om styrkebaserat förändringsarbete i organisationer. Metoden och förhållningssättet heter Appreciative Inquery – AI.

AI är en metod och ett förhållningssätt som utgår från det som fungerar bra i organisationerna. Siktar på att upptäcka styrkorna, ta fram en dröm eller en vision om hur det skulle kunna se ut när det är som bäst. Utifrån befintliga styrkor och visionen gör man sedan en handlingsplan där man förändrar mot visionen.

Till skillnad från traditionella metoder som ofta utgår från problemen så gör AI tvärt om.

Jag har både hållit workshops i AI och använt AI i företag. Nu får jag möjlighet att lyssna och prata med David Cooperrider som är en av de två grundarna av AI. Det ska bli riktigt spännande.

Återkommer under veckan med mer härifrån Bled. Konferensen hålls universitetet för Management här i Bled. Ett universitet som har utsetts till en av Europas bästa inom området.

I övrigt verkar det inte vara många här i Bled just nu. Taxichauffören som körde oss från flygplatsen i Ljubljana var övelycklig, vi var hans första körning för dagen. Vi landade kl 20.15…

Just nu verkar det som om jag och min kollega är två av ca 10-20 personer i stan. Vi vill bli överraskade i morgon!

Written by tankemosaik

2009/01/26 at 23:19

Vacker…

with 2 comments

Visst är den vacker! p1250419
Vad är det? Jo, det är vår mer fantasifulla ShopExpress-väska. Väskan man beväpnar sig när man vill försvinna i mängden, inte synas,  bara vara grå och smyga mellan hyllorna… 

Idag har den tjänstgjort på ett förtjänstfullt sätt på ICA Maxi. Var du där, såg du Ior och gänget susa förbi? Då var det jag…

Written by tankemosaik

2009/01/25 at 21:56

Publicerat i Diverse

Jag börjar längta…

leave a comment »

Jag börjar längta efter kosläppet på Wapnö-gård. Så underbart att se kossorna komma ut för första gången efter vintern. Tala om energi och skuttglädje!

koslapp-2005-05-01014

Written by tankemosaik

2009/01/25 at 11:26

Publicerat i kossor, wapnö

Lite efter…

leave a comment »

Känner att jag är lite efter när det gäller nya tjänster (för mig) som finns på nätet. Har ägnat eftermiddagen och kvällen åt att försöka uppdatera mig kring ‘social bookmarking’ och ‘social networking’. 

Tycker inte att jag riktigt haft tid att sätta mig in i allt nytt som händer på nätet. Det har varit en riktigt rolig dag. Fattar t.ex. inte att jag missat Delicious. Kanonbra sajt för att lägga upp bokmärken på. Kommer åt dem från vilken maskin som helst. Har fyllt på en hel del olika sajter och taggat dem så att jag ska hitta dem. Känner mig rätt så nöjd.

Håller på att fösöka begripa twitter. Inte så mycket att begripa i och för sig. Mikrobloggning. Försöker att se användbarheten, hur skulle jag använda mikrobloggning för att den skulle tillföra något. Forsätter kolla och fundera i morgon. Tänker inte tänka en tanke till i natt. 

Nu är det dags att sova. Monstret har koll på mig och tycker det är hög tid att släcka. Hon kommer nog att drömma om sin trädgård, hon var där idag en liten stund. Kollade, nosade och vandrade runt. Efter en stund så lunkade hon tillbaks i regnet. Nöjd.

Written by tankemosaik

2009/01/25 at 01:19

Publicerat i community, katter, monstret

What’s up…

leave a comment »

what's up

Written by tankemosaik

2009/01/23 at 23:51

Publicerat i Diverse, WhatsUp

Fredagsblandning…

leave a comment »

Idag är jag trött. Har sagt det tidigare och säger det igen. Trött. Tror att det till stor det beror på jobbet. Frustration ger trötthet. Frustrerad var ordet. Men nog om detta.

Kan ju passa på att hälsa istället. Det ska man göra. Har sett det på TV, hört det på radion. Idag hälsar jag till Garbo, hon har varit med tidigare på bloggen. Det är Garbo du ser på bilderna här nedanför, hon med päls. Hälsar också till världens bästa kompis Åsa. Åsa är Garbos matte. När jag ändå är igång så hälsar jag till Louise också. Louise är Garbos syster och Louise ska läsa på universitetet i Toronto till hösten. Grattis och Lycka till! Kent, jag och Åsa-gåsa kommer och hälsar på dig! 

garbo_2garbo_asa1

Written by tankemosaik

2009/01/23 at 23:02

Publicerat i Diverse, familj, garbo, hundar, vinter

En tanke om bön…

with one comment

p1030273x

Gillar att läsa Paulo Coelhos böcker. Läste nyligen Brida och den väckte tankar att skriva om bön. Men nu när jag sätter mig ner och ska skriva så börjar en del fördomar på studsa upp i skallen på mig. Hade jag levt i USA hade det troligtvis bara varit helt naturligt att skriva om bön. Men i vår kultur så finns det mycket fördomar om att prata om kristendom, tro, bön mm. I alla fall är min upplevelse sådan.

Jag tror och jag tvivlar. När jag ska bestämma mig för om jag verkligen tror så blir tvivlet starkare även fast jag vet att djupt inne i mig så tror jag att det finns något mer. Egentliget vet jag. Det var länge sedan jag gick i kyrkan. Det är sällan jag fått någon större upplevelse av att besöka en vanlig gudstjänst. Ofta tycker jag det är rätt så tråkigt, rituellt och konstlat.

När jag var barn och gick i en söndagsskola där man pratade mycket om straffets gud. Om man inte är god så blir man straffad. Gud ser allt. Lärde mig den gamla versionen av ‘Gud som haver’. Du vet den som slutar ‘lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får’. Nu är den omskriven som tur är. Lärde mig att man ska inte be om för mycket, inte be för sina egna behov – inte bra. 

Blev så glad när jag läste ‘Brida’ och kom till avsnittet där Brida är ute med mästaren, en vis man. En underbar solnedgång ligger framför dem. Mästaren säger till Brida att så fort solen nuddar horisonten ska hon be en bön. Hon säger att ‘Jag kan inte be, min själ är tyst’ och senare ‘Jag känner mig ovärdig. Jag trodde att det andliga sökandet var för bättre människor än jag’. 

Gissa om jag känner igen mig från min bardoms söndagsskola.

Brida ber mästaren att han ska lära henne att be. Han blundar och säger:

”Herre, vi är människor och vi känner inte vår storhet. Skänk oss ödmjukheten att be om vad vi behöver, Herre, för ingen önskan är grundlös och ingen begäran är obetydlig. Var och en vet vad som ger näring åt hans själ. Ge oss modet att se våra önskningar som sprugna ur din eviga vishets källa. Herre, bara om vi erkänner våra önskingar kan vi få en aning om vilka vi är. Amen”

Det han säger har följt med mig i några dagar. Gjorde mig glad och inspirerad. Att våga be om det man vill ha, det man behöver, att erkänna sina önskningar gör att vi lär känna oss själva.

Vågar nog snart….

Written by tankemosaik

2009/01/22 at 21:43

Publicerat i bön, religion

Att vara delaktig…

leave a comment »

istock_000002700190medium1

Delaktighet är ett ord som upptar mig en hel del. Inte bara nu utan har gjort under ett par år. Sammanhangen för delaktighet kan vara många samtidigt som delaktighet kan ha många olika ansikten.

I familjesammanhang kan man fundera på hur olika familjemedlemmar blir eller är delaktiga i olika beslut och situationer. Ibland kan man undra över sitt eget liv, hur delaktig är jag i mina olika val. I mitt liv har jag ibland känt att det har suttit andra vid ratten och jag i baksätet.

Naturligtvis är jag själv ansvarig för de val jag gör i mitt liv men det är inte alltid jag har upplevt att jag har haft full kont-roll. Ibland har jag varit snäll på fel sätt. Gjort andra till lags på beskostnad av mig själv. Men det är en annan historia som jag kanske skriver mer om längre fram.

Det jag tänker beröra här handlar om delaktighet på jobbet, delaktighet i en organisation. Det finns arbetsplatser där man inte definierat vad man menar med delaktighet. I en organisation jobbade jag med 60 chefer i ett stort seminarium. Det pratades mycket om att delaktighet är viktigt och att delaktighet ger nöjda medarbetare. Något i sättet man använde orden gjorde mig lite misstänksam, lite fundersam över vad man egentligen menade. Delaktighet är bra för att medarbetarna blir nöjda…

Jag ställde frågan ‘vad betyder delaktighet för dig’, ‘hur skulle du märka att medarbetarna var delaktiga’, ‘hur märker du att du är delaktig’ osv. Systemiska frågor som fokuserar på den mening vi lägger i orden, meningen som sedan skapar vår verklighet.

Det var en spännande upplevelse att höra hur ett trettiotal grupper om två hade diskuterat. Spännvidden av vilken mening man la i ordet var mycket stor. Många i företagets ledning menade att delaktighet innebar ‘en känsla av delaktighet’. När jag frågade mer om vad det innebar så växte bilden fram av att det var känslan av att medarbetarna hade varit delaktig som var det viktiga. Fokus flyttas då från hur man gör medarbetarna delaktiga till hur man får de att ‘få en känsla av att ha varit eller vara delaktiga’. Jag hoppas du märker skillnaden i vad de två olika betydelserna för med sig.

För mig är det två perspektiv som är väldigt olika.

Delaktighet är för mig att lyssna på alla, att skapa tillfällen där alla röster kan bli hörda, att låta alla få säga sin mening, att vara nyfiken, att fråga mer, att utforska vad skulle det innebära för oss om vi gjorde på det sättet som du tänker jämfört med som vi gör idag osv. Jag tänker också att delaktighet är ett utmärkt sätt att samskapa bra lösningar. De behöver inte vara perfekta men lösningar som är förankrade i vår verklighet. Jag tror nämligen att de som utför arbetet är de som vet vad som skulle kunna förbättras, förändras och utvecklas.

Naturligtvis måste olika frågor behandlas på olika sätt. Det finns frågor som inte alls lämpar sig för delaktighet medan andra är alldeles utmärkta att skapa delaktighet kring. Chefen har också rätt att fatta sitt beslut som kanske avviker från andras åsikter, eller ger stöd till någras uppfattningar men inte allas. Att vara tydlig med sammanhanget är en av framgångsfaktorerna för att delaktighet ska fungera.

För att delaktighet ska fungera måste man som chef/ledare vara tydlig över hur spelplanen ser ut. Vilka frågor vi ska ha delaktighet kring och vilka vi inte ska ha delaktighet kring. Delaktighet i en organisation handlar inte om att ta majoritetsbeslut, inte demokrati i den bemärkelsen. I chefsrollen ligger att  ta det slutgiltiga beslutet,  – på gott och ont. Genom att skapa verklig delaktighet är möjligheten och sannolikheten stor att beslutet blir väl förankrade och kommer att förbättra det vi gör men inte minst, de kommer att genomföras – det är redan på gång.

Delaktighet använd på det här sättet skapar ‘empowerment‘, energi i organisationen, får alla att ta ansvar, gör det roligt och meningsfullt att delta i att uveckla och förbättra.

Men att skapa en ‘känsla av delaktighet’ – jag är tveksam….

Written by tankemosaik

2009/01/21 at 21:49

Yllenylle…

with 2 comments

Det här är Alfons. Du vet den där kompisen som Monstret tog och flyttade in till. Alfons är ett riktigt tvättäkta yllenylle…

p63000531

Written by tankemosaik

2009/01/20 at 21:38

Publicerat i alfons, katter, monstret

Empowerment….

leave a comment »

Energi

Tänker knyta an till det jag skrev under rubriken ‘Ibland blir jag så arg…’ genom att skriva lite om ‘empowerment’. Det är ett ord som börjar dyka upp mer och mer i olika sammanhang. Vi kan se det inom politiken, socialtjänsten men också inom ledarsakap och olika utvecklingssammanhang.

Den svenska översättningen enligt Tyda.se är: makt, självbestämmande, bemyndigande. Jag har även sett översättningen: möjliggörande, vilket jag tycker är en bra översättning. Att göra det möjligt för andra att göra sitt arbete, att växa, att få ta initiativ.

I ett sammanhang av att vara ledare handlar empowerment för mig om att ge andra energi, förutsättningar och befogenhet att utveckla och göra sitt jobb.

Tillämpar man t.ex. målstyrning så måste de som ska göra jobbet ha förutsättningarna och befogenheter att själva utforma hur de vill göra jobbet för att nå målen. Framförallt måste de få uppmuntran och känna att de faktiskt äger rätten att utforma arbetet för att nå målen på bästa sätt. De måste helt enkelt få ha roligt, det måste finnas glädje och lärande i jobbet. Att få utforma och utveckla sitt arbete ger delaktighet. Att få vara delaktig tycker jag själv är roligt och ger mening i jobbet.

För mig har begreppet också en innebörd av att få tillfälle att reflektera, att lära för att göra bättre. I stort sett tror jag att vu alltid försöker göra så bra jobb vi kan utifrån de förutsättningar vi har. Men vi kan alltid skruva lite på det vi gör, göra lite annorlunda för att bli ännu bättre.  Att bli bättre är ett rörligt mål. Det som är bra idag kanske inte är det i morgon. Därför är ‘att göra bättre’ en ständigt pågående process som aldrig får avstanna.

Empowerment är för mig också att få utrymme att lära sig av det man gör., syfte att bli bättre. Jag kan t.ex. avstå från att säga till en medarbetare att jag inte riktigt tror på det de gör just nu. Det gör jag för att jag vet att de kommer att växa av insikten av att göra det själva, se resultatet och sedan se att det går att göra på ett annat sätt.

Som ledare finns jag till hands för att stödja i processen, inte för att tala om vad som är rätt och fel. (Naturligtvis finns det undantag där man måste gå in och korrigera). Men i det stora hela tror jag att vi som ledare får andra att växa om vi skapar ett klimat där lärandet, det ständiga förbättringsarbetet är en naturlig del av vardagen. 

Både för att det blir meningsfullt, men också för att lösningarna kommer att bli bättre, kunden nöjdare, vinsten större och medarbetarna nöjdare. För mig är det också en fråga om att respektera att det finns många sätt att göra saker på och att mitt sätt är ett av många.

Återkommer nog längre fram med fler perspektiv av Empowerment och vad det kan betyda.

Några länkar att titta på:

Munthe skriver om Empowerment i ett annat sammanhang.
Lern.Empwerment är ett Europeiskt projekt som handlar om att ge empowerment genom utbildning.
Wikipedia om Empowerment
Appreciative Inquery and Organizational Transformation 

Written by tankemosaik

2009/01/20 at 14:32

Ibland blir jag bara så arg…

leave a comment »

Mote

Idag har jag suttit i möte hela dagen. Möten kan vara en riktigt bra arbetsform men de kan också vara rena döden. Då menar jag att de kan döda all kreativitet, fantasi och glädje. Jag tillhör dem som tror att kreativitet är en förutsättning för framgång. Att våga ta ut svängarna och se nya lösningar genom att bolla frågor och frågeställningar. Högt i tak brukar det också kallas.

För att ha högt i tak måste man veta vart golvet är. För att veta vart golvet är måste man ha en ledare som är tydlig och lägger golvet på stabil grund. Med stabil grund menar jag att det är viktigt att veta vart gränserna går. T.ex. vad som är tillåtet att säga till varandra på ett möte. Är det ok att någon under sju timmar sitter och knäpper andra på nästan. Tuktar alla försök till att vara kreativ. Dödar all diskussion. Vet bäst i alla frågor. (Sammanhanget för det här mötet var att hitta nya lösningar och förslag till aktiviteter för att parera en dålig prognos för 2009).

Om den som är ledare inte ingriper – då hamnar taket väldigt nära golvet, väldigt nära.

Om du som ledare tillåter att 11 personer ska sitta och hålla käft för att en person har synpunkter om allt, högt och lågt räkna då inte med några kreativa resultat!

Våga sätta gränser!
Våga ta ledningen!

Written by tankemosaik

2009/01/19 at 21:59

Publicerat i Arbetsliv, ledarskap

En förtrollad trädgård…

with 3 comments

Monstret

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här är Monstret och hennes alldeles egna förtrollade trädgård. Tyvärr har trädgårdsmästaren rymt till skåne, så Monstret undrar om hennes trädgård kommer att vara lika underbar i sommar?

Monstret var en livlig kattunge. Hennes husses pappa sa vid något tillfälle ‘vad är det för monster vi har fått’ och på den vägen är det. För några år sedan tog Monstret sin neccesär och pyjamas och flyttade över till sin kompis Alfons. Outgrundliga är kattens vägar. Monstret besöker sin trädgård med jämna mellanrum, vår, sommar, vinter och höst.

SommarKlematis

 

Fjäril

Written by tankemosaik

2009/01/19 at 12:00

Publicerat i katter, monstret, trädgård

Månen…

with one comment

FullmåneFörra veckan var jag grymt trött. Började jobba efter att ha varit ledig under jul- och nyårshelgerna. För trött för att det enbart skulle bero på ovana att jobba. Vi talar helt slut. Redan på förmiddagen började jag längta efter att åka hem och lägga mig.  

Hemma fick jag ta med mig äggklockan när jag satte mig ner i soffan, somnade på stört. I vilken ställning som helst. Tränade dessutom torsdag kväll, begriper inte riktigt hur jag tog mig till gymet. Är instruktör så jag hade inget val, vilket var bra för annars hade det absolut inte blivit någon träning.

Nämnde detta till någon och fick ett reflexmässigt, snabbt svar. ‘Jamen, det är inte ett dugg konstigt. Det är en kraftfull fullmåne just nu som gör att vi blir aströtta’. Vet med mig att jag brukar sova oroligt när det är fullmåne men har inte tänkt på att jag brukar få näradödenupplevelser av den. 

Kollade runt på nätet och hittade många träffar. Många verkar ha varit helt utmattade vid vissa fullmåneperioder. När månen är nära jorden. Flera menade vi påverkas av månens dragningskraft, precis som vattnet.

Körde bil till Malmö sent torsdags kväll. Helt plötsligt ser jag en jättestor måne som är i nedan. Gul, stor, magiskt som ligger väldigt nära en åker. Såg ut som den skulle landa. Då började jag fundera, ja, kanske….

Nuelleraldrig om månen och sömn

Anmaja bl.a. om månen

Filosofia

Expressen – månen

Apoteket om forskning, bläddra ner så hittar du några rader om fullmåne och sömnproblem

Written by tankemosaik

2009/01/18 at 21:22

Publicerat i månen, trött